Medlemmar

Kapten Teamansvarig Kapten
Tomte/Matros   Tomte
Bensinansvarig    Benny Böckling
Allt i allo   Jonte